Riepko Toxopeus


20 januari 2016

Diewer, we zijn erg blij met de 3 kwelderdoeken die je dit jaar hebt gemaakt voor ons;2 hangen in de Waddenhorn. ( zie www.waddenhorn.nl )
Indien je weer inspiratie wilt opdoen met kweldergezichten als thema, ga gerust nog een paar dagen nr. dit unieke plekje aan de Groninger waddenkust.
Hart. groeten Riepko.